De Béier leeft ëmmer

(Text: Michel & Luc Guillaume)

De leschte Week-End sinn ech op eng Party gaangen
Ech hu gehofft do danzen d’Fraleit un de Staangen
Ech hu mech drop gefreed, lo fei’re mir wéi Fréier
Mä dat eenzegt wat gelaf ass war de Béier

Ech souz alleng  am Puff tëschent zwou Klonten
Well meng 3 Kollegen einfach net méi konnten
Ech hu geduecht lo geet et séier, lo gees de run ewéi ee Stéier
Mä dat eenzegt wat gelaf ass war de Béier

Gëschter wollt ech mat der Mausi iesse goen
An dunn hat hat den Apéro net verdroen
Dajee ,mäi Jong duecht ech lo profitéier
Mä dat eenzegt wat gelaf ass war de Béier

D’Gebuert vum Kand war mol net sou uerg
Mä du sot  déi brav Madame schneit d’Schnouer duerch
Wat sollt ech dann do man ech hat keng Schéier
Mä dat eenzegt wat gelaf ass war de Béier

An eisem Liewen do geschéien ganz vill Saachen
Déi eng si béis iwwer anere muss’ mer laachen
Dat Liddchen hei dat ass eis viläicht eng Léier
Well dir wësst jo wat hei leeft dat ass de Béier
Dat Liddchen hei dat ass eis viläicht eng Léier
Well dir wësst jo wat hei leeft dat ass de Béier