De Siggi

Text: Michel & Luc Guillaume

1964, war et fir dech gedon,

An och Haut nach emmer, ka keng Sau daat verston

Deng Schinne si bei d'Arbed gaang

Ageschmolt dier gouf et baang

Goudron drop an oofgeschloss,

Sou goufs de oofgeschoss

Bréck: Mee zum Gléck hu mer nach de Ministère du dévelopement durable et des infrastructures:

Siggisiggisiggi Bimmelbunn, méi séier wéi mam Jet geflunn

Vum Kierchbierg bis roof ob d'Gare as dach einfach wonnerbar

Siggisiggisiggi Bimmelbunn, matt dier si mer super drun,

Och wanns du sou deier wars gëss de richteg Gas

Lo leien deng nei Schinnen, am Zentrum vun Europa,

Laanscht d'Bankeparadäis, do grujelt sech mäi Bopa

An och duerch d'Allee Schaeffer,

Kee Beemche méi do steet

Daat as guer net schlëmm

De Gréngewald sech freet

Bréck: Mee zum Gléck hu mer nach de Ministère du dévelopement durable et des infrastructures, départements des transports

Siggisiggisiggi Bimmelbunn, méi séier wéi mam Jet geflunn

Vum Kierchbierg bis roof ob d'Gare as dach einfach wonnerbar

Siggisiggisiggi Bimmelbunn, matt dier si mer super drun,

Och wanns du sou deier wars gëss de richteg Gas