De Schmatt

(Text: Michel Guillaume)

Mäi Papp dee sot gëff Zaldot, mä ech wollt,
Just dat ginn wat ech well, jo just dat
Ech wëll gär Schmatt ginn, Schmatt ginn
Dat ass dat wat ech wollt.
Jo einfach Schmatt ginn, Schmatt ginn Schmatt sinn ass mäin Dramberuff

Meng Mamm déi sot Affekot, mäi Jong dann,
Ass däi Brout scho gebak, mä Mamm
Ech wëll gär Schmatt ginn, Schmatt ginn
Dat ass dat wat ech wollt.
Jo einfach Schmatt ginn, Schmatt ginn, Schmatt sinn ass mäin Dramberuff

Meng Bom déi sot hues versot, domme Bouf
Am beschten gees de mat der Schëpp, an eng Grouf
Mä ech wëll Schmatt ginn, Schmatt ginn
Dat ass dat wat ech wollt.
Jo einfach Schmatt ginn, Schmatt ginn, Schmatt sinn ass mäin Dramberuff

D`Liewen huet mech wéi sou oft, ugelunn
Wou sinn ech da wuel gelant, op der Bunn
Mä ech wollt Schmatt ginn, Schmatt ginn
Dat ass dat wat ech wollt.
Jo einfach Schmatt ginn, Schmatt ginn, Schmatt sinn ass mäin Dramberuff

Am nächsten Liewen wäert ech vläicht, kee Schmatt sinn
Sou laang ech net bei Arcelor a Mittal ginn
Ech well bei d’ARBED, ARBED
Do ass de Stol an der Rei
Jo, jo bei d’ARBED, ARBED, déi hunn do dat schéinste Gezei
Jo, jo bei d’ARBED, ARBED, déi hunn do dat schéinste Gezei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *