Bei eis doheem
 

WIKIPEDIA SEET: Den Dëppegéisser ass e Beruff, deen ausgestuerwen ass. Si hunn hir Déngscht- leeschtunge vun Dir zu Dir ugebueden. Haut erënnert nach eng lëtzebuergesch Musekgrupp, déi sech Dëppegéisser nennt, un dëst alt Handwierk.

Nächsten Optrëtt: